Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hradiště Ostrov

17. 4. 2013

Pod tímto označením je uváděno v publikaci Encyklopedie hradišť v Čechách. Lokalitu objevili až v roce 1982 západočeští archeologové, manželé Baštovi.  Jde o hradiště datované podle zlomků keramiky do pozdní doby bronzové (asi 1050-800 let p. n. l),  pozdní doby halštatské (asi 500-350 let p. n. l.) a snad bylo osídleno i v raném středověku (asi 5.-11. století, zde by  již šlo o Slovany). Lokalita zřejmě byla opakovaně osídlována s delšími přestávkami. Hradiště má rozlohu cca 2 ha, umístěno na ostrožně nad soutokem Úterského a Blažimského potoka. Od okolního terénu je  odděleno sedlem a úzkou šíjí přepaženou dvojitým valem. Ze kdy ovšem toto opevnění pochází (byla tam nepochybně i nějaká palisáda), nelze říci; archeologicky je tato lokalita obtížně hodnotitelná, protože její situace byla později narušena v horních vrstvách orbou a dešťovými splachy.